archivo.GIF

EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO, INFORME DE CENTRO Y PLAN DE INTERVENCIÓN PARA LA MEJORA
LEIOA-KO BERRITZEGUNEAREN DOKUMENTUAK leioa.jpg


DOCUMENTOS DEL BERRITZEGUNE DE LEIOA


IKASTETXEKO TXOSTENA ETA HOBEKUNTZARAKO ESKUHARTZE-PLANA EGITEKO PAUSOAK ETA EPEAPASOS Y PLAZO PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE CENTRO Y PLAN DE INTERVENCIÓN PARA LA MEJORA
ani_105.gif

DOKUMENTUAK / DOCUMENTOS
ORIENTACIONES PARA EL INFORME Y PLAN DE MEJORADatuak jasotzeko txantiloia /Plantilla para la recogida de datosPROCESO PARA ELABORAR EL INFORME DE CENTRO/IKASTETXEKO TXOSTENA EGITEKO PROZESUA1. Gure ahuleziak, zergatik?/Nuestras debilidades ¿Por qué?


2. Técnica del grupo nominal


3. Arrazoiak lehenetsi/Priorizamos las razones
4. Lehenetsitako arrazoiak lan-helburu bihurtuz/Transformando las razones priorizadas en objetivos de trabajoHOBEKUNTZARAKO ESKUARTZE-PLANA/PLAN DE INTERVENCIÓN PARA LA MEJORA

EreduakHobekuntza plana egiteko ekintzak/Acciones para elaborar un Plan de mejora (Berritzegune Nagusia)BERRITZEGUNEKO ERREFERENTE-AHOLKULARIAK LAGUNDU AHAL DIZU...

EL ASESOR-A DE REFERENCIA DEL BERRITZEGUNE TE PUEDE AYUDAR...